خدماتی پاک شو

ساعت کاری

8 الی 21

ایام کاری

شنبه الی جمعه

توجه: به مناطقی که در محدوده طرح آلودگی هوا و طرح ترافیک تهران هستند سرویس ارائه نمیدهیم لطفا برای این مناطق هیچ گونه سفارشی ثبت نکنید.

اسکرول به بالا